เรา กัมพูชาและลาว

posted on 07 Sep 2010 23:22 by plynoi in Life
กัมพูชา (และลาว) ดูจะเป็นประเทศที่ใกล้ชิดที่สุดกับไทย มีทั้งความเป็นเครือญาติ และมีทั้งความเหมือนๆ กันในด้านของภาษาและวัฒนธรรม

แต่ทั้งกัมพูชา (และลาว) กับไทยนั้น ดูจะไม่เข้าใจกัน ไม่รู้จักกันและมีปัญหาความสัมพันธ์ที่ "ละเอียดอ่อน" ที่สุด สามารถจะระเบิดตึงตัง ร้ายแรงขนาดเผาสถานทูตกันได้ หรือปะทะเป็นการสู้รบเล็กน้อยตามชายแดน ที่อาจขยายเป็น "สงคราม" ก็ได้
ทั้ง "ประวัติศาสตร์" ทั้ง "ทัศนคติ" ระหว่างกัมพูชา (และลาว) กับไทย ดูจะเต็มไปด้วย "บาดแผล/แผลเก่า" "หลุมดำ" และ "กับดัก" และต้องการเยียวยาวและสมานแผล (ก่อนที่จะ "สมานฉันท์") กันอย่างยิ่ง
จาก เขมร "ถกสยาม" โดยศานติ ภักดีคำ

Comment

Comment:

Tweet