มรดกโลก มรดกใคร

posted on 10 Aug 2010 22:34 by plynoi in Life
ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบคือ ปกติแล้วยูเนสโกไม่ได้ให้งบประมาณแม้สักแดงเดียวแก่แหล่งมรดกโลก เว้นเสียแต่ว่าสถานที่เหล่านั้นตกอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยพิบัติร้ายแรง หรือถ้ามอบให้ก็มักอยู่ในรูปของกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ
"จริงๆ แล้วยูเนสโก้ไม่ค่อยมีสตางค์หรอกครับ แต่ตรายูเนสโกขายได้" ธราพงศ์ ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร กล่าว
แม้ไทยจะมีกฏหมายหลายฉบับสำหรับปกป้องโบราณสถาน โบราณวัตถุ ไปจนถึงปกปักพิทักษ์ป่า ทว่ากฏหมายเหล่านั้นก็มักดูแลไม่ทั่วถึง แต่สำหรับจิตสำนึกร่วมของประชาชนที่ซื้อไม่ได้ ตรามรดกโลกอาจช่วยสร้างและปลุกเร้าให้เกิดพลังในการอนุรักษ์ที่เข้มแข้งได้ ผอ. ธราพงศ์บอกว่า "ดีกรีในการปกปักรักษามรดกโลกจะสูงเป็นพิเศษครับ เพราะจะมี awareness ตั้งแต่ในระดับชุมชน จังหวัด ไปจนถึงประเทศ สูงกว่าแหล่งโบราณคดีทั่วไป"
Nationa Geographic ภาษาไทย ฉบับที่ 109 สิงหาคม 2553

Comment

Comment:

Tweet

ว่าแต่ผมซิยังไปหาแมงกินูนในมรดกโลกได้บ่

#1 By chubby on 2010-08-10 23:27