เพื่อนบ้าน

posted on 15 Oct 2009 23:33 by plynoi in Life
ถ้าเรามองอดีตจากกรอบความคิดเรื่อง "ชาิติ" แบบปัจจุบัน ไทยและเพื่อนบ้านคงแ้ค้นเคืองกันไปอีกนับพันปี
ที่มา นิตยสารสารคดีฉบับเจ้าอนุวงศ์, พฤษภาคม 2552

Comment

Comment:

Tweet

น่าอ่านทีเดียว

#1 By โก๋สิจ๊ะ on 2009-10-16 12:51